Smart Health, Bright Future
吴笑冰

2019.09-至今            哈尔滨工业大学(管理学博士)

2015.09-2019.07       哈尔滨工业大学  (管理学硕士 )

2011.09-2015.07        哈尔滨商业大学 (管理学学士)   

工作经历:

暂无


学术成果:

暂无


所获奖励:

2018 哈尔滨工业大学二等奖学金
2013 哈尔滨商业大学二等奖学金
2012 哈尔滨商业大学管理学院优秀学生干部


email: wuxiaobing13@126.com
研究方向:

电子健康

兴趣爱好:

健身,旅游,看电影